hizmetlerimiz
pages.jpg

Uluslararası Vergilendirme

Uluslararası doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımlarının yarattığı gelirlerin vergilendirilmesinde ülkelerin kendi iç mevzuatları kadar uluslararası vergi anlaşmaları da bağlayıcı oluyor. Bu çerçevede hem uluslararası doğrudan yatırımlar hem de portföy yatırımları için yapılandırma modellerini vergi anlaşmalarının sağladığı imkanlar göz önünde bulundurarak şekillendirmek gerekiyor.

Uluslararası Vergilendirme
Ancak uluslararası vergilendirme ve vergi anlaşmaları hukuku oldukça karmaşık ve teknik uzmanlık isteyen konular. Ülkemizde bu alanda uzmanlık sahibi kişi sayısı ise oldukça az. OECD bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarında Türkiye’yi temsil ederek bu alandaki uluslararası gelişmelere önemli katkılar sağlayan, Türkiye’nin vergi anlaşma politikasının gelişimini, anlaşma ağının genişletilmesini ve uygulamanın oturmasını yöneten grupta bizzat yeralan kişilerden oluşan ekibimiz ile size bu konuda en iyi hizmeti vermeye hazırız.
Yabancı kişi ve kurumlara

  • Türkiye’deki doğrudan yatırımları ve portföy yatırımları için en uygun yapılandırma modelini sunuyoruz.
  • Operasyon döneminde sınır ötesi işlemlerin yarattığı vergisel sonuçlar ile ilgili olarak danışmanlık veriyoruz.
  • Mevzuattaki gelişmelerle ilgili zamanında bilgilendirme yapıyoruz.
  • Operasyonun başlangıç dönemleri için dışarıdan vergi uyum hizmetleri veriyoruz.
  • Ülkeden çıkış için en uygun çıkış stratejilerini geliştiriyoruz.
  • Vergi inceleme süreçleri ve yargı süreçlerinde yapılan uygulamaları takip ederek bu süreçlerde aktif destek sağlıyoruz.

Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi ve kurumlara ise

  • Yurt dışı doğrudan yatırımları veya portföy yatırımları için en uygun yapılandırma modelini sunuyoruz.
  • Yurt dışındaki bu yatırımlardan elde edilen faiz, kâr payı ve menkul kıymet alım satım kazançları dahil her türlü kazancın Türkiye’de vergilendirilmesi ve Türkiye bağlantılı işlemlerin yarattığı vergisel sonuçlar ile ilgili olarak danışmanlık veriyoruz.
  • Uluslararası vergilendirme ile ilgili mevzuattaki gelişmelerle ilgili zamanında bilgilendirme yapıyor ve risk yönetimi planlarını geliştiriyoruz.
  • Uluslararası vergilendirme ve vergi anlaşmalarının uygulanması bakımından inceleme, uzlaşma ve yargı süreçlerinde aktif destek sağlıyoruz.

İster yurtdışından Türkiye’ye, ister Türkiye’den yurt dışına yatırımlarınızda uluslararası vergilendirme hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

yeni e-konomi

hizmetlerimiz

yeni e-konomi

haberler

yeni e-konomi

sektörler

teklif isteyin

Formu doldurarak bize ulaşın. Uzman kadromuz en kısa zamanda size dönüş yapsın.