bizden haberler
news.jpg

Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat

2012 yılı Ticaret Hukuku alanında önemli değişikliklere imza atılan bir yıl olmuştur. 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ve Kanunda öngörülen ikincil düzenlemelerin yayımlanması, sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu’nun yenilenmesi ile birlikte ticaretin kuralları yeniden belirlenmiştir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, yarım asrı askın bir süredir uygulanmakta olan 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu'nun Şirketler Hukukuna ilişkin düzenlemelerini neredeyse bastan sona değiştirmiş ve birçok alanda yenilikler öngörmüştür. Ticaret şirketlerinin kuruluşlarından sona ermelerine, sermaye şirketlerinin genel kurullarından yönetimlerine, denetimlerinden finansal tablolarına, muhasebe standartlarından bilgi toplumu hizmetlerine, ortaklara ve pay sahiplerine sağlanan haklardan getirilen yükümlülüklere, hukuki sorumluluk hallerinden yeni getirilen ceza hükümlerine, birleşmeden bölünmeye, tür değiştirmeden pay senetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan bu değişiklikler ve yenilikler ile artık çok farklı kurallar içeren bir Şirketler Hukuku vardır.

Avukatların, hukukçuların, mali müşavirlerin, bağımsız denetçilerin, şirket yöneticilerinin ve Şirketler Hukukuna ilgi duyan her kesimden okurun Ticaret Hukuku mevzuatına topluca ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan bu eserde, Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere 19 Kanun, 13 yönetmelik, 18 Tebliğ ve konuya ilişkin KHK, Bakanlar Kurulu Kararları ile usul ve esaslara, 2017 yılı Kasım ayı başı itibariyle ve güncel metinleriyle yer verilmiştir.

Teknolojin gelişmesiyle birlikte, elektronik ortam üzerinden mevzuata ulaşmak artık oldukça kolaylaşsa da, internet ortamında yapılan aramalarda bazen güncel olmayan kaynaklara erişilmesi hatalı uygulamalara sebebiyet verdiği gibi, bu kolaylık kitabın yapraklarına dokunmak, sıkça kullanılan madde metinlerinin altını çizmek, yanına not almak, sayfalar arasında dolaşıp ilgili mevzuata kolayca ulaşmak ve birbirleri arasındaki bağlantıyı kaçırmamak, mevzuatı her zaman elinin altında bulundurmak kadar insana mutluluk veremez.

Soner ALTAŞ tarafından hazırlanan bu eserin şirket yöneticilerine, hukukçulara, avukatlara, mali müşavirlere, bağımsız denetçilere ve konuya ilgi duyan her kesimden okura faydalı olmasını diliyoruz.

(Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Soner ALTAŞ, Legal Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2017, 1.223 sayfa.)

teklif isteyin

Formu doldurarak bize ulaşın. Uzman kadromuz en kısa zamanda size dönüş yapsın.